Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Ελισάβετ Τελειώνη

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 223
Τηλέφωνο: 210 772 2726
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: telioni@survey.ntua.gr

Θέση:
Λέκτορας (2004-σήμερα)

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Ανώτατη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1980)
Διδάκτορας Μηχανικός, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2003)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με Μελέτες Παραμορφώσεων Περιορισμένου Πεδίου. Ειδικότερα μελέτες παραμορφώσεων σε κατασκευές και τμήματα του εδάφους, λόγω διαφόρων αιτίων (π.χ. σεισμός, υπόγεια έργα κ.λπ.). Επίσης σχετικά με την γεωμετρική τεκμηρίωση αρχαιολογικών μνημείων και συνόλων με σκοπό την αναστήλωση.

Ερευνητικά Προγράμματα-Μελέτες (2000 -σήμερα)

- Ανίχνευση, προσδιορισμός του μεγέθους και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφορικών καθιζήσεων του φέροντα οργανισμού των κτιρίων 6, 7, 8 & 9 των κοιτώνων της Φ.Ε. του Εθνικού ιδρύματος Νεότητας στην Πάτρα (2006)
-Μελέτη προσδιορισμού των οριζόντιων μετακινήσεων στην πολυκατοικία της οδού Δ. Λάττα 10 στη Δάφνη Αττικής, καθώς και των καθιζήσεων στην ευρύτερη περιοχή της, εξαιτίας της διάνοιξης σήραγγας του ΜΕΤΡΟ (Εδική Μελέτη) (2004)
- Γεωδαιτικές εργασίες στον ναό του Νεμείου Διός στο πλαίσιο της αναστύλωσης της Β.Α. γωνίας της περίστασης ( Αρχαιολογική Σχολή Πανεπιστημίου Berkeley CA) (2004)
- Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημιακών συνόλων του τείχους της αρχαίας Νικόπολης (Ειδική Μελέτη) (2001)
- Γεωμετρική Τεκμηρίωση του νότιου τμήματος του οικισμού της Αρχαίας Αργίλου Καβάλας και παρακολούθηση των οριζόντιων μετακινήσεων των δομικών στοιχείων του οικισμού. (Ειδική Μελέτη 2000).
· Μελέτη εντοπισμού πιθανών μετακινήσεων μεταλλικών κατασκευών στον χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός. (Ειδική Μελέτη 2001).

Δημοσιεύσεις (2000 - σήμερα)
βλ. Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)