Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ

Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

·        Τοποθεσία

·        Υποδομή

·        Ανακοινώσεις

·        Νέα
 

 

Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό

 

Διευθυντές :

Καθ. Χ. Μπιλλήρης (Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας)

Καθ. Δ. Παραδείσης (Κεντ. Δορυφ. Διονύσου)

 

Μέλη Δ.Ε.Π. :

·         Γεροντόπουλος, Π., Λέκτ.

·         Δεληκαράογλου, Δ., Επίκ. Καθ.

·         Δουφεξοπούλου, Μ., Αν. Καθ.

·         Δουκάκης, Ε., Επίκ. Καθ.

·         Κορακίτης, Ρ., Επίκ. Καθ.

·         Μητσακάκη, Χ., Επίκ. Καθ.

·         Μπαλοδήμου, Α-Μ., Καθ.

·         Μπαρμπαρούση, Β., Λέκτ.

·         Παπαζήση, Κ., Καθ.

 

Μέλη Ε.ΤΕ.Π. :

·         Μίσσας, Γ.

·         Στεργίου, Σ.

·         Τζιώρζης, Ι.

·         Φράγκου, Μ.

·         Ψαραύτης, Γ.

 

Μέλη Ε.Δ.Π. :

·         Ματσικάρη, Θ.

 

Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π:

·         Βλάχος, Χ.

·         Ζησόπουλος, Α.

·         Μήλας, Π.

·         Παπαγιάννη, Α.

·         Τσούτσουρα, Α.

·         Φελέκης, Σ.

 

Μέλη Ι.Δ.Α.Χ:

·         Γαλάνης, Ι.

·         Πηγάκη, Μ.

·         Ραπτάκης, Κ.

·         Μαρίνου, Α.

 

Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές:

·         Καραμάνου, Α.

·         Καραμήτσος, Στ.

·         Κώτσης, Ι.

·         Λεφάκης, Ε.

·         Μανουσάκης, Γ.

·         Μασσίνας, Β.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

·        Προσωπικό

·        Μαθήματα

·        Σημειώσεις

·        Σεμινάρια

ΕΡΕΥΝΑ/

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

·        Προγράμματα

·        Υπηρεσίες

·        Φορείς συνεργασίας

·        Δημοσιεύσεις

·        Διπλωματικές

·        Παρουσιάσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ   ·  Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 


© 2003 – ΕΜΠ/ΣΑΤΜ
Last Updated: January 9, 2003
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/hgeod/hgeod-g.html