Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ

Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

·        Τοποθεσία

·        Υποδομή

·        Ανακοινώσεις

·        Νέα
 

 Πληροφορίες για το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

Τοποθεσία του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας

 

Το Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας βρίσκεται στο Κτήριο Λαμπαδάριου, όπου στεγάζεται η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, στο συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Τα γραφεία του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Εργαστηρίου βρίσκονται στον πρώτο όροφο του κτιρίου στα γραφεία 114, μέχρι 125 και στο ισόγειο στα γραφεία 2 μέχρι 5. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη και στο Κτήριο Λαμπαδάριου.

 

 

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ε.Μ.Π. – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ.: 210 – 7722668-9, Fax: 210 - 7722670

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

·        Προσωπικό

·        Μαθήματα

·        Σημειώσεις

·        Σεμινάρια

ΕΡΕΥΝΑ/

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

·        Προγράμματα

·        Υπηρεσίες

·        Φορείς συνεργασίας

·        Δημοσιεύσεις

·        Διπλωματικές

·        Παρουσιάσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ   ·  Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 


© 2003 – ΕΜΠ/ΣΑΤΜ
Last Updated: January 9, 2003
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/hgeod/hgeod-g.html