ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ioannides H.
Τελευταία ενημέρωση 22/12/2003

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ :  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :  13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  :  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

E-mail : cioannid@survey.ntua.gr

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

1976 Αποφοίτηση από το ΙΘ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.
1982 Αποφοίτηση από τη Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Πρώτος, με βαθμό 8,37.
1985 - 1990 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ε.Μ.Π.
1992 Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π. με βαθμό Αριστα. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Μέθοδοι Αεροτριγωνισμού για το Κτηματολόγιο", με γνωστικό αντικείμενο στις περιοχές της Φωτογραμμετρίας και του Κτηματολογίου.
1983 - 1992 Συμμετοχή στη διεξαγωγή των ασκήσεων και εξετάσεων σχεδόν όλων των μαθημάτων Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου που προσέφερε το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Τ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π.
1982 - 1993 Μελετητής Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, στις κατηγορίες Μελετών Τοπογραφίας (16) και Συγκοινωνιακών Εργων (10).
1993 - 1996 Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος με διάθεση στον Τομέα Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ.
1995 - 1997 Επιστημονικός Σύμβουλος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).
1996 - 2000 Μέλος Επιτροπών του Ο.Κ.Χ.Ε. για εξέταση Τεχνικών Θεμάτων και Αξιολόγησης Προσφορών για αναθέσεις μελετών Κτηματολογίου.
1997 - 2001 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε.
2001 - 2002 Αναπληρωτής Διευθυντής Εργου του Συμβούλου Διαχείρισης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου
1996 - 2001 Λέκτορας Ε.Μ.Π. στο Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών.
Ιουν. 2001 - Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. στο Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. 

Αυτοδύναμη διδασκαλία και συν-διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου, της Σχολής Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Συμμετοχή στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων των ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορικής" και "Προστασίας Μνημείων’.

Ομιλητής σειράς διαλέξεων σε 12 εθνικά και 2 διεθνή (της ISPRS και της World Bank) Σεμινάρια Εκπαίδευσης Μηχανικών, με αντικείμενα στη Φωτογραμμετρία, το Κτηματολόγιο και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ε.Μ.Π., ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Διεθνής Ενωση Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης-ISPRS).

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 5 Ερευνητικά Προγράμματα και συμμετοχή σε ακόμη 13 Ερευνητικά Προγράμματα, σε 5 από τα οποία ως Κύριος Ερευνητής. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τις Σχολές Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (ένα), Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (ένα) και με το Πανεπιστήμιο Πατρών (ένα). Επιστημονικά αντικείμενα των προγραμμάτων είναι κτηματολογικές και ψηφιακές φωτογραμμετρικές διαδικασίες και ειδικές εφαρμογές, ανάπτυξη Συστημάτων πληροφοριών Γής κ.α. Χρηματοδότες: ΓΓΕΤ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Πολιτισμού, Υπ. Αιγαίου, Αρχαιολογική Εταιρεία, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

46 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων και σε Επιστημονικά Περιοδικά, με αντικείμενο στα πεδία της Φωτογραμμετρίας και του Κτηματολογίου. Ομιλητής σε 28 Διεθνή Συνέδρια, όπως της Διεθνούς Ενωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (C.I.P.A.), της Διεθνούς Ενωσης Τοπογράφων (F.I.G.), της Διεθνούς Ενωσης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (ISPRS), και σε πολλά Συνέδρια και Ημερίδες στην Ελλάδα, όπως της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (Ε.Ε.Φ.Τ.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Co-chairman του Working Group 2 (Computer Assisted Teaching) της Επιτροπής VI της Διεθνούς Ενωσης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (ISPRS) την περίοδο 1992 – 1996.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης και της Ελληνικής Ομάδας της Διεθνούς Ενωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA).

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Εχει εκπονήσει ή έχει συμμετάσχει στη σύνταξη μεγάλου αριθμού Φωτογραμμετρικών, Τοπογραφικών και Φωτοερμηνευτικών μελετών, εργασιών Ανάπτυξης και λειτουργίας Βάσεων Δεδομένων για ειδικές εφαρμογές, Χωρικών Συστημάτων Πληροφοριών και μελετών για θέματα συναφή με το Κτηματολόγιο. Οι κυριότερες από τις εργασίες αυτές είναι (κατά χρονολογική σειρά):

1982 Φωτογραμμετρική Απόδοση στη Νήσο Νίσυρο.
1983 Μέλος της Ομάδας Μελέτης της ΕΠΑ 32/15 Ανατολικής Αττικής (6%).
  Μέλος της Ομάδας Μελέτης της ΕΠΑ 32/1 Δυτικής Αττικής (6%).
1984 Τοπογραφική Αποτύπωση Λόφου Τσακού Δήμων Χολαργού και Αγ. Παρασκευής, συμμετοχή με ποσοστό 25%.
  Συμμετοχή στην Λεπτομερειακή Αποτύπωση του Ανακτόρου της Κνωσσού Κρήτης.
  Φωτοσταθερά στην Περιοχή Αττικής και Νήσων.
  Αναλογική Φωτογραμμετρική Απόδοση Ιδιοκτησίας Τιτάνα στην Ελευσίνα.
1985 Λεπτομερής τοπογραφική Αποτύπωση Περιοχής Αντλιοστασίων Δήμου Ελευσίνας.
  Εργασίες φωτοερμηνευτικής απόδοσης αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Γλώσσας Αιτωλικού.
1986 Τοπογραφική μελέτη Ρέματος Βριλησσίων Αττικής.
1987 Συμμετοχή στην εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα του Δήμου Βριλησσίων Αττικής.
1988 Συμμετοχή στην Τοπογραφική, Ρυμοτομική και Κυκλοφοριακή Μελέτη του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αιγάλεω.
  Τοπογραφικές Εργασίες στην παραρεμάτια Περιοχή του Δ. Χαλανδρίου.
   Συμμετοχή στις Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής των περιοχών Παπακώστα Δήμου Μάνδρας Αττικής, Πεύκο-Πολίτη Δήμου Χαλανδρίου, Φούσα Δήμου Ασπροπύργου, Πάτημα Κοινότητας Μαγούλας Αττικής.
  Συμμετοχή στην αποτύπωση με φωτογραμμετρικές μεθόδους Μιναρέ στην πόλη της Ρόδου.
1989 Τοπογραφικές Εργασίες για τη Μελέτη Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων - Νηπιαγωγών Κρήτης.
  Αναλυτικές Φωτογραμμετρικές Αποδόσεις στη Νήσο Κύθνο.
  Φωτογραμμετρική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής του Αρχαιολογικού Χώρου Μαλίων Κρήτης, εργοδότης Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.
  Συμμετοχή στις Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής των Περιοχών: Αεροδρόμιο Δήμου Ελευσίνας, Ρουπάκι Δήμου Ασπροπύργου και Λιμένας Δήμου Θάσου.
1990 Σύνταξη Υποβάθρου με αεροφωτογραφίες στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.
  Φωτογραμμετρική αποτύπωση διορόφου κτίσματος Βακουφικού του Δήμου Θάσου.
  Συμμετοχή στις Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής των Περιοχών: Παράδεισος Δήμου Ελευσίνας, Πάτημα Κοινότητας Μαγούλας Αττικής και Σκάλα Κοινότητας Παναγιάς Θάσου.
1991 Τοπογραφική Αποτύπωση της Εκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Siemens.
1992 Φωτογραμμετρική Αποτύπωση σε Κλίμακα 1:2.000 έκτασης στην Περιοχή Σχηματαρίου.
  Συμμετοχή στην μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης Θριασίου Πεδίου.
  Συμμετοχή στην Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής της Περιοχής Λαιμός του Δήμου Ασπροπύργου.
1993 Συμμετοχή στη φωτογραμμετρική Απόδοση του Καμπαναριού Αγ. Παρασκευής Μετσόβου.
  Τοπογραφικές εργασίες της μελέτης Διευθέτησης Ρεμάτων Θριασίου Πεδίου.
  Συμμετοχή στη Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Περιοχής Πάτημα Βριλησσίων, με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
  Συμμετοχή στη Μελέτη Πράξης Εφαρμογής της Περιοχής Νεόκτιστα Δήμου Ασπροπύργου.
  Φωτογραμμετρική Αποτύπωση και Φωτοερμηνευτική Ερευνα των Ορυχείων Θήρας της ΑΓΕΤ Ηρακλής.
  Σειρά φωτογραμμετρικών αποδόσεων ορεινών περιοχών σε αναλογικό και υβριδικό αναλυτικό όργανο της Γ.Υ.Σ., κατά την διάρκεια της 7μηνης στρατιωτικής θητείας στην Γ.Υ.Σ.
1994 Σύνταξη με Φωτογραμμετρικές διαδικασίες, από παλαιές φωτογραφίες, των Οψεων του Κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου (Ρολόϊ) Πειραιά.
  Φωτογραμμετρική απόδοση για Μελέτη Οδοποιΐας στην Περιοχή Πόρτο – Γερμενό.
  Συμμετοχή στην μελέτη Πράξεως Εφαρμογής του Οικισμού Δήμου Αγίου Στεφάνου Αττικής.
1995 Συμμετοχή στη Μελέτη Πολεοδόμησης Β’ Κατοικίας και Πράξης Εφαρμογής στην Παραλιακή Περιοχή της Κοινότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού.
  Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 και 1:1.000 της περιοχής Γκορυτσάς του Δήμου Ασπροπύργου, για εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Ενταξης σε σχέδιο πόλης.
  Σύνταξη θεματικών χαρτών περιοχής Θεσσαλίας, για τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
1996 Μελέτη καθορισμού κριτηρίων επιλογής περιοχών για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
  Προετοιμασία αρχείου Διοικητικών ορίων της Ελλάδας, για τον Ο.Κ.Χ.Ε.
  Μέλος Ομάδας Εργασίας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για τη σύνταξη των Τευχών Διαγωνισμού για την επιλογή του Σύμβουλου Διαχείρισης (Project Manager) του Εθνικού Κτηματολογίου.
  Συμμετοχή στις Πολεοδομικές Μελέτες και Μελέτες Πράξεων Εφαρμογής περιοχών των Δήμων Μαραθώνα και Περάματος Αττικής.
1997 Μελέτη του Μηχανογραφικού Συστήματος Μητρώου Δημοσίων Κτημάτων της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου - Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Διαγωνισμού.
  Σύνταξη προδιαγραφών για την μορφή και το περιεχόμενο των διαγραμμάτων των Κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου, για την Κτηματολογιο Α.Ε.
  Φωτογραμμετρική αποτύπωση (κάτοψη, όψεις) της Αρκαδικής Πύλης και τμήματος του Τείχους της Αρχαίας Μεσσήνης.
  Αεροφωτογράφηση με ελικόπτερο του Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Μεσσήνης (Θέατρο, Ασκληπιείο, Στάδιο).
  Αεροφωτογράφηση με ελικόπτερο του Αρχαιολογικού χώρου Εγκλιανού (Ανάκτορο Νέστορα) στη Χώρα Μεσσηνίας.
1998  Αεροφωτογράφηση με μπαλόνι του ναού Απόλλωνα στο Θέρμος Αιτωλίας.
  Μελέτη σύνταξης δεσμευμένων φωτομωσαϊκών, για τρείς χρονικές περιόδους, των αστικών περιοχών Ηρακλείου Κρήτης και Λευκωσίας Κύπρου, για το πρόγραμμα’MURBANDY’.
  Συμμετοχή στη μελέτη Τοπογραφική Αποτύπωση για την Συνολική Ανάδειξη Κάστρου Πάργας, με την σύνταξη φωτογραμμετρικών αποδόσεων όψεων τμημάτων του Κάστρου.
  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ‘Πρακτική Ασκηση Σπουδαστών και δημιουργία ΓΣΠ’, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
1999 Αεροφωτογράφηση με μπαλόνι Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίων Ελευθερνών Ρεθύμνου.
  Συμμετοχή στη Σύνταξη Προδιαγραφών για το Εργο του Δικτύου Ιστορικής Πληροφόρησης της Αθήνας, για την εταιρία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.
  Επιστημονικός Σύμβουλος στη Μελέτη Στερέωσης-Αναστήλωσης-Αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Αργους, που περιελάμβανε λεπτομερή φωτογραμμετρική αποτύπωση (κάτοψη, όψεις, τομές).
2000 Σύνταξη Πρότασης για τη Δημιουργία Εθνικής Βάσης Ψηφιακών Χαρτογραφικών Δεδομένων, για τον Ο.Κ.Χ.Ε.
  Επιστημονικός Σύμβουλος στη μελέτη Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης των όψεων του κτιρίου της Ιταλικής Πρεσβείας.
2001 Επιστημονικός σύμβουλος στη Μελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης οδού Αθηνάς, που περιελάμβανε την σύνταξη αναγμένου φωτομωσαϊκού των όψεων των κτιρίων.
  Σύμβουλος της κοινοπραξίας εταιρειών που εκπονεί το έργο του ‘Συμβούλου Διαχείρισης του Εθνικού Κτηματολογίου’
  Σύμβουλος στη Μελέτη για Αναβάθμιση των Αρχαίων Μνημείων και Συνόλων της Πόλης του Αργους – Μέτρα Προστασίας – Ανάδειξη και Ενταξη στον Πολεοδομικό Ιστό.
  Επιστημονικός σύμβουλος στη Μελέτη Αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης του Κάστρου της Λάρισας Αργους.
  Σύμβουλος στη Μελέτη Σύνταξης Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Υφιστάμενου Κτηριακού Συγκροτήματος του Εθνικού Θεάτρου
2002 Επιστημονικός σύμβουλος στη μελέτη Σύνταξης ορθοφωτοχάρτη της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών και Αποτύπωσης Λαδεμπόρου και Ταφικού κύκλου Β.
  Επιστημονικός σύμβουλος στη μελέτη ‘Αποτύπωση – Τεκμηρίωση βορείου τμήματος του οχυρωματικού τείχους στην Ιερά Μονή Δαφνίου’


4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1. "Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών"
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων
  Ποσό χρηματοδότησης: 4.000.000 δρχ.
  Διάρκεια: Μάϊος 1999 – Μάρτιος 2000.
2. "Διερεύνηση της αποδοτικότητας των αυτοματισμών των ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την χαρτογράφηση των Τειχών της Πειραϊκής Ακτής"
  Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Ειδικών Εργων Αναβάθμισης Περιοχών
  Ποσό χρηματοδότησης: 35.000.000 δρχ.
  Διάρκεια: Μάϊος 2000 – Απρίλιος 2001.
3.  "Αεροφωτογράφηση θολωτών τάφων και ευρύτερης περιοχής αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών"
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων
  Ποσό χρηματοδότησης: 5.900.000 δρχ.
  Διάρκεια: Ιανουάριος 2001 – Οκτώβριος 2001.
4. "Διερεύνηση ψηφιακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασία για την φωτογραμμετρική αποτύπωση της γέφυρας Δεβοσέτ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας"
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων
  Ποσό χρηματοδότησης: 8.260.000 δρχ.
  Διάρκεια: Δεκέμβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2002
5. "Σύνταξη Φωτογραμμετρικού Τοπογραφικού Υποβάθρου των Στρατοπέδων της νήσου Γυάρου"
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου
  Ποσό χρηματοδότησης: 19.046 Ευρώ
  Διάρκεια: Απρίλιος 2002 - Σεπτέμβριος 2002


5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.  "Αναγνώριση Δικαιούχων και Ενημέρωση του Ελληνικού Κτηματολογίου"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ.
  Διάρκεια: Μάρτιος 1988 – Αύγουστος 1989.
2.  "Αεροφωτογράφηση Αρχαιολογικής Περιοχής Φθιωτιδών Θηβών Ν. Αγχιάλου"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Αρχαιολογική Εταιρεία
  Διάρκεια: Δεκέμβριος 1989 – Μάϊος 1990.
3.  "Φωτογραμμετρικές μέθοδοι και Χαρτογραφική Υποδομή της Ε.Π.Α."
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ.
  Διάρκεια: Απρίλιος 1990 – Απρίλιος 1992.
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
4.  "Καταγραφή και Αποτύπωση Φρουρίων και Κάστρων της Ελλάδας"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Αρχαιολογική Εταιρεία
  Διάρκεια: Ιανουάριος 1992 – Δεκέμβριος 1994.
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
5. "Διερεύνηση Ψηφιακών Φωτογραμμετρικών Μεθόδων για Τεκμηρίωση Κάστρων - Εφαρμογή στο Κάστρο Νερατζιάς της Ν. Κώ"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Διάρκεια: Οκτώβριος 1995 – Ιούλιος 1996.
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
6.  "Διερεύνηση ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων γεωμετρικής τεκμηρίωσης Κάστρων – Εφαρμογή στο Επιθαλάσσιο Κάστρο Χίου και στη Νέα Μονή Χίου"
  (δύο συνεχόμενα ερευνητικά προγράμματα με κοινό αντικείμενο)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπαντέκας
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Διάρκεια: Ιανουάριος 1996 – Δεκέμβριος 1998.
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
7.  "Γεωμετρική τεκμηρίωση Καθολικού Μονής Δοχειαρίου Αγίου Ορους"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Καλογεράς, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. – Κύριος Ερευνητής: Δ. Μπαλοδήμος, ΤΑΤΜ Ε.Μ.Π.
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Διάρκεια: 1997 - 1998.
8. "Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στο Θριάσιο Πεδίο και τα Μέγαρα"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Μαρκάτος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
  Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
  Διάρκεια: 1997 – 1999.
9. "Καθορισμός σχήματος ταξινόμησης χρήσης/ κάλυψης γής"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Κάβουρας
  Χρηματοδότηση: Ο.Κ.Χ.Ε.
  Διάρκεια: Μάρτιος 2000 - Ιούλιος 2000.
10. "Ανάπτυξη σύγχρονων τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών μεθόδων για τη γεωμετρική τεκμηρίωση και αρχιτεκτονική ψηφιακή απεικόνιση Βυζαντινών Μνημείων – Εφαρμογή στην Ιερά Μονή Δαφνίου"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Γεωργόπουλος
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Διάρκεια: Ιανουάριος 2000 - Ιούνιος 2001. 
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
11.  "Παραγωγή ψηφιακής ορθοφωτογραφίας της Πύλης του Ανδριανού"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Γεωργόπουλος
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Διάρκεια: Νοέμβριος 2001 - Απρίλιος 2002 
  Συμμετοχή ως Κύριος Ερευνητής του προγράμματος.
12. "Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και θεμελίωσης των τειχών ιστορικών μνημείων και διατύπωση μέτρων στερέωσης του υποβάθρου, με εφαρμογή στο κάστρο της Καλαμάτας"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Κούκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
   Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
   Διάρκεια: Ιανουάριος 2003 - Ιούνιος 2003
13. "Σεισμική μόνωση βάσης και αγάλματος Ερμή του Πραξιτέλη στο Νέο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάσιος Κουμούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού
  Διάρκεια: Οκτώβριος 2002 - Οκτώβριος 2003

 

 6.     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. "Συστήματα επεξεργασίας και γραφικών απεικονίσεων πληροφοριών για θεματική χαρτογραφία" (με Χ. Πότσιου, Ε. Σταμπουλόγλου και Ι. Μπαντέκα). Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου ‘Θεματικοί Χάρτες και Καταγραφές στην Οικιστική Ανάπτυξη’, Φωτογραμμετρική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1982, 22 σελ.
 2. "Analytical Restitution with Stereocord G-2" (με Χ. Πότσιου, Ε. Σταμπουλόγλου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of C.I.P.A. International Symposium on ‘Photogrammetric Contribution to the Documentation of Historical Centers and Monuments’, Siena, Italy 1982, pp. 161-171.
 3. "Αναλυτικός αεροτριγωνισμός με συνδυασμό επίγειων στοιχείων" (με Ι. Μπαντέκα). Τεχνικά Χρονικά Α, 1986, τόμος 6, τεύχος 1, σελ. 67-102.
 4. "Η Αναλυτική Φωτογραμμετρία στις Αποτυπώσεις Μνημείων" (με Ι. Μπαντέκα, Α. Γεωργόπουλο, Χ. Πότσιου). Πρακτικά Συνεδρίου ‘Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων’, ΚΕΔΑΚ, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 609-628.
 5. "Ακρίβεια των φωτογραμμετρικών κτηματολογικών αποδόσεων" (με Ι. Μπαντέκα). Πρακτικά Συνεδρίου ‘Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου’, ΑΣΑΤΜ Ε.Μ.Π., Αθήνα, Εκδοση Τ.Ε.Ε., 15 σελ.
 6. "Photogrammetric wave profile determination" (με Α. Γεωργόπουλο, Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of ΧVI ISPRS Congress, Commission V, Kyoto, Japan 1988, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 27, part Β5, pp. 203-212.
 7. "Analytical approaches to the problem of architectural restitution"(με Α. Γεωργόπουλο, Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of ΧVI ISPRS Congress, Commission V, Kyoto, Japan 1988, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 27, part Β11, pp. 370-379V.
 8. "Οργάνωση και Τήρηση του Κτηματολογίου - Σύγκριση Στοιχείων Κτηματολογικών Συστημάτων Διαφόρων Χωρών" (με Α. Γεωργόπουλο, Ε. Δημοπούλου, Π. Ζεντέλη, Χ. Πότσιου). Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Διημέρου ‘Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου’, ΑΣΑΤΜ Ε.Μ.Π., Αθήνα 1989, Εκτακτη έκδοση Τεχνικών Χρονικών 1993, σελ. 112-118.
 9. "Ακρίβεια φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων" (με Ι. Μπαντέκα). Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Διημέρου "Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου", ΑΣΑΤΜ Ε.Μ.Π., Αθήνα 1989, Εκτακτη έκδοση Τεχνικών Χρονικών 1993, σελ. 149-152.
 10. "Surveying Ancient Fortifications of Greece"(με Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of XII C.I.P.A. International Symposium of Architectural Photogrammetry, Rome, Italy 1989.
 11. "Photogrammetric Restitution of an Ancient Greek Shipwreck"(με Ι. Μπαντέκα, X. Πότσιου, Γ. Παπαθανασόπουλο, Ν. Τσούχλο, Ι. Βήχο, Β. Κυριακοπούλου). Proceedings of XIII C.I.P.A. International Symposium, Cracow, Poland 1990, pp. 41-47.
 12. "Documentation of Castles in a Special G.I.S."(με Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of C.I.P.A. International Symposium on ‘Αrchitectural Photogrammetry and Information Systems’, Delphi 1991, pp. 79-91.
 13. "Μέθοδοι αεροτριγωνισμού για το Κτηματολόγιο". Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 1992, 272 σελ.
 14. "A Special Information System for the Documentation of Castles" (με Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of XVII ISPRS Congress, Commission V, Washington D.C., U.S.A. 1992, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 29, part Β5, pp. 287-291.
 15. "Τεκμηρίωση των Ελληνικών Κάστρων σε Ειδικό Σύστημα Πληροφοριών" (με Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Πρακτικά Συνεδρίου ‘Επίγεια Φωτογραμμετρία και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου για την Τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου της Χώρας’, ΤΑΤΜ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 161-173.
 16. "Εφαρμογές του GPS στον αεροτριγωνισμό". Πρακτικά Διημέρου ‘Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση – Τεχνολογίες Αιχμής’, Τ.Ε.Ε., Αθήνα 1994.
 17. "Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Καμπαναριού και Περιβάλλοντος Χώρου Αγ. Παρασκευής Μετσόβου" (με Ι. Μπαντέκα, Χ. Πότσιου, Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Παγάνη). Πρακτικά 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘Το Ε.Μ.Π. για το Μέτσοβο – Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους’, Μέτσοβο 1994, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, σελ. 574-591.
 18. "Πολεοδομική Οργάνωση Θριασίου Πεδίου – Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης" (με Κ. Λογοθέτη, Δ. Σταματιάδη). Πρακτικά 5ης Συνάντησης Χρηστών του ARC/INFO, Αθήνα 1995.
 19. "3D Detailed Reconstruction of a Demolished Building by using Old Photographs" (με Ι. Μπαντέκα, Χ. Πότσιου). Proceedings of XVIII ISPRS Congress, Commission V, Vienna, Austria 1996, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 31, part Β5, pp. 16-21.
 20. "The use of contemporary photogrammetric procedures for the recording and documentation of large monuments and their graphic representation" (με Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of ΧVΙ C.I.P.A. International Symposium on ‘Photogrammetry in Αrchitecture, Archaeology and Urban Conservation’, Goeteborg, Sweden 1997, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 31, part 5C1B, pp. 131-140.
 21. "Fiscal and Social Aspects of the Hellenic Cadastre" (με Χ. Πότσιου). Proceedings of XXI F.I.G. Congress, Commission 7, Brighton, U.K. 1998, pp. 313-327.
 22. "Spatial Information System for the Geometric Documentation and Restoration Studies of Monuments: An application to the Wall of Ancient Messene" (με Ε. Χλέπα). Proceedings of ISPRS Working Group V/5, V/2 Join Workshop, Thessaloniki, Greece 1999, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 32, part 5W11, pp. 203-209.
 23. "Detailed Restitution and Representation of the Seaward Castle of Chios" (με Χ. Πότσιου). Proceedings (CD) of XVII CIPA International Symposium, Recife, Brazil 1999.
 24. "Spatial Information Management for Risk Assessment of Major Industrial Accidents" (με Κ. Λογοθέτη, Χ. Πότσιου, Χ. Κυρανούδη, Μ. Χριστόλη, Ν. Μαρκάτο). Proceedings (CD) of F.I.G. Commission 3 Annual Meeting and Seminar on ‘Spatial Information Management’, Budapest, Hungary 1999.
 25. "Οργάνωση της Πρακτικής Ασκησης των Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. με χρήση Γ.Σ.Π." (με Χ. Πότσιου, Κ. Λογοθέτη, Κ. Κωστάκη, Κ. Αλαφοδήμο). Πρακτικά σε CD του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ’Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις’, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – HELLASGI, Αθήνα 1999.
 26. "Detailed 3D Representation of Archaeological Sites" (με Χ. Πότσιου, Σ. Σοϊλέ, Ι. Μπαντέκα). Proceedings of XIX ISPRS Congress, Commission V, Amsterdam, The Netherlands 2000, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 33, part Β5/2, pp. 642-649.
 27. "A Municipality selection proposal for the expansion of the Hellenic Cadastre Husing Fuzzy Logic" (με Θ. Χατζηχρήστο). Proceedings of F.I.G. Commission 3 – WG 3.1 Workshop on ‘Spatial Information Management – Experiences and Visions for the 21st Century’, hppt://www.survey.ntua.gr/main/labs/photo/ laboratory/news/athens2000.html.
 28. "Sharing knowledge in Spatial Information Management" (με Χ. Πότσιου και G. Muggenhuber). Proceedings of F.I.G. Commission 3 Annual Meeting, Nairobi, Kenya, 2001, http://www.fig.net/figtree/pub/proceedings/nairobi/index.htm.
 29. "Orthophoto production comparison test for close-range applications on highly curved objects" (με Π. Παππά, Σ. Σοϊλέ, Η. Τσιλιγγίρηκαι Α. Γεωργόπουλο). CIPA 2001 International Symposium on ‘Surveying and Documentation of Historic Buildings-Monuments-Sites. Traditional and Modern Methods’, Potsdam, Germany.
 30. "Low altitude metric photography" (με Α. Γεωργόπουλο, Ε. Πορτελάνου και Μ. Παπακώστα). Poster presentation CIPA 2001 International Symposium on ‘Surveying and Documentation of Historic Buildings-Monuments-Sites. Traditional and Modern Methods’, Potsdam, Germany.
 31. "Digitally developing works of art" (με Α. Γεωργόπουλο, Γ. Μακρή, Ε. Τουρνά και Σ. Ταπεινάκη). Proceedings of CIPA 2001 International Symposium on ‘Surveying and Documentation of Historic Buildings-Monuments-Sites. Traditional and Modern Methods’, Potsdam, Germany.
 32. "Capabilities and restrictions of orthophoto production systems for terrestrial archaeological surveys". Proceedings of Thompson Symposium 2002, Leicestershire, U.K.
 33. "The Hellenic Approach for Implementation of a Modern Cadastre - Difficulties and Perspectives". Proceedings of XXII FIG Congress, Commission 7, Washington D.C., U.S.A., 2002.
 34. "Η χρήση των δορυφορικών εικόνων IKONOS για την παραγωγή ορθοφωτογραφιών" (με Μ. Μπισδάρη, Α.Μ. Ξυνταρλάκη, Α. Γεωργόπουλο). Παρουσίαση στην 6η Συνάντηση χρηστών Φωτογραμμετρίας & Τηλεπισκόπησης της Z/I Imaging, Αθήνα, Ιούνιος 2002.
 35. "Ορθοφωτογραφίες μεγάλων κλιμάκων: Προβλήματα και λύσεις" (με Δ. Μαυρομάτη, Π. Παππά, Α. Γεωργόπουλο). Παρουσίαση στην 6η Συνάντηση χρηστών Φωτογραμμετρίας & Τηλεπισκόπησης της Z/I Imaging, Αθήνα, Ιούνιος 2002.
 36. "An integrated spatial data management approach for the development of archaeological sites- Application to the site of Mycenae" (με Χ. Πότσιου, Σ. Σοϊλέ, Μ.Ξυπνητού). ISPRS Commission V Symposium ‘Close-range imaging, Long-range vision’, vol. XXXIV, part 5, Corfu, Greece, September 2002.
 37. "The necessity for Nation-wide Public-Public Coordination for Effective Land Administration" (με Χ. Πότσιου). Proceedings (CD) of WPLA Workshop, Vienna, Austria, September 2002.
 38. "Αn integrated spatial information system for the development of the archaeological site of mycenae", (με Χ. Πότσιου, Σ. Σοϊλέ). Proceedings (CD) of ISPRS Commission V Working Group 6 International Workshop, Tarasp-Vulpera, Switzerland, February 2003.
 39. "Compilation of Urban Cadastral Maps: A Proposal for a Cadastral Reform Process". FIG Working Week 2003 and 125th Anniversary of FIG. Paris, France, April 2003.
 40. "A trip from object to image and back", (με Α. Δασκαλόπουλο, Α. Γεωργόπουλο, Γ. Μακρή). Proceedings of the International Workshop of ISPRS WG V/4 & IC WG III/V, Ancona, Italy, July 2003.
 41. "Laser scanning issues for the geometrical recording of a complex statue", (με Μ. Τσακίρη, A. Carty). Proceedings of the 6th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, Zurich, Switzerland, September 2003.
 42. "Large scale monument database design", (με Α. Γεωργόπουλο, Γ. Μακρή, Μ. Καρκάνη, Ηλιοπούλου). Proceedings of the CIPA ΧΙΧ International Symposium on ‘New perspectives to save cultural heritage’, Antalya, Turkey, October 2003, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXIV-5/C15, pp. 119-124.
 43. "Close range orthoimage using a low cost digital camcorder", (με Η. Τσιλιγγίρη, Μ. Παπακώστα, Α. Γεωργόπουλο). Proceedings of the CIPA ΧΙΧ International Symposium on ‘New perspectives to save cultural heritage’, Antalya, Turkey, October 2003, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXIV-5/C15, pp. 317-321.
 44. "Laser scanning and photogrammetry for the documentation of a large statue - experiences in the combined use", (με Μ. Τσακίρη). Proceedings of the CIPA ΧΙΧ International Symposium on ‘New perspectives to save cultural heritage’, Antalya, Turkey, October 2003, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXIV-5/C15, pp. 517-522.
 45. "The contribution of modern geometric recording and visualization methods in the implementation of a new museum concept", (με Μ. Ξυπνητού, Χ. Πότσιου, Σ. Σοϊλέ). Proceedings of the CIPA ΧΙΧ International Symposium on ‘New perspectives to save cultural heritage’, Antalya, Turkey, October 2003, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXIV-5/C15, pp. 419-424.
 46. "Low cost technologies and techniques in implementing cadastral and spatial information management infrastructure" (με Χ. Πότσιου). Proceedings of the 2nd FIG Regional Conference on ‘Urban-Rural Interrelationship for Sustainable Environment’, Marrakech, Morocco, December 2003, http://www.fig.net/ figtrtee/morocco/technical_program.htm