ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
 

α) Συνεργαζόμενοι Φορείς / Εταιρείες
 • Υπουργείο Γεωργίας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης

 • Υπουργείο Παιδείας

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 • Υπουργείο Εργασίας

 • Κτηματολόγιο Α.Ε.

 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας

 • Ελληνική Διαστημική Επιτροπή

 • Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνών

 • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας

 • Δήμος Νίκαιας

 • Integrated Information Systems SA, Τμήμα περιβαλλοντικών μελετών

 • Joint Research Center, EEC, Space Applications Institute, Ispra, Italy

 • Centro Nacional de Informacao Geographica-CNIG, Portugal

 • Centro di Ricerche e Servizi Avanzati per la Formazione-SCIENTER, Italy

 • Geosys SRL ("GEOSYS"), Spain

 • Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Direccion Tecnica de Analisis Economico y Territorial de Ordenacion de los Recursos Hidricos, Spain

 • Istituto Per l' Ambiente ("ISPAM"), Italy

 • Mountain Forum

 • International Centre for Integrated Mountain Development

 • Αεροφωτογραφική Ε.Π.Ε. (Γρ. Νοϊτσης, Π. Μπουτσούκης)

β) Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου

 • University of Surrey, United Kingdom

 • Institute for Image Processing and Computer Graphics -DIBAG, Austria

 • Universite Paul Sabatier, France

 • Imperial College of Science Technology and Medicine, Centre for Environmental Technology, United Kingdom

 • Universitat Bremen, Forschungsstelle fur Europaeisches Unweltrecht, Federal Republic of Germany

 • Universidad Autonoma de Barcelona, Departament de Dret Publici de Ciencies Historico-Juridiques, Spain

 • Universite de Limoges, Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l' Environnement de L' amenagement et de l' Urbanisme, France

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας


SearchNTUA