ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
 

 

Συστήματα λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων :

Αερομεταφερόμενος δέκτης λήψης υπερφασματικών απεικονίσεων CASI-550
Αερομεταφερόμενος δέκτης λήψης θερμικών απεικονίσεων TABI-320

Συστήματα και όργανα Φωτοερμηνείας :

1 Μεγάλο όργανο αναθεώρησης χαρτών KARTOFLEX M (Aus JENA)
1 Μεγάλο όργανο φωτοερμηνείας INTERPRETOSKOP C (Aus JENA)
1 Διπλό κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Sokkisha)
1 Zoom στερεοσκόπιο (Bausch & Lomb)
13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Aus JENA)
13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Geoscope Stereo Aids)
8 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Ottico Meccanica)
1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Benz Bassel Photoplast)
1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (3OM3)
4 Εικονομετασχεδιαστές (Aus JENA)
200 Στερεοσκόπια τσέπης (Aus JENA)

Ολοκληρωμένα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκoπικών Απεικονίσεων και Γ.Σ.Π. :

  • 40 τελευταίας τεχνολογίας προσωπικοί υπολογιστές, για Γ.Σ.Π. και Ψηφιακή Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Διαθέσιμο λογισμικό: ArcGIS, Manifold GIS, Quantum GIS, GRASS, Definiens Pro, eCognition Pro, ENVI+IDL, ERDAS Imagine, ER Mapper, PCI Geomatica, Idrisi, SarScape, TNT-Mips, Ολοκληρωμένο σύστημα για αναλογική και ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης).

  • 3 σταθμοί εργασίας Unix (2 Silicon Graphics  IRIS/INDIGO R4400/XS24 και 1 SUN SPARCstation 10 model 30) με γραρφικά υψηλής ανάλυσης, για Γ.Σ.Π. και Ψηφιακή Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Διαθέσιμο λογισμικό: Arc/Info, ArcView, ERMapper, TNT-Mips, S-Plus

Συσκευές Σάρωσης και Εκτύπωσης :

10 δικτυακούς laser εκυπωτές, 10 inkjet εκτυπωτές και 2 A0 plotters είναι οι πιο τελευταίας τεχνολογίας εκτυπωτικές συσκευές του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης. Επίσης, το Εργαστήριο διαθέτει 6 υψηλής ποιότητας scanners και 4 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Υπολογιστικά κέντρα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης :

  • Το κέντρο Γεω-πληροφορικής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Διαθέσιμο λογισμικό: ArcGIS, ER Mapper, ERDAS Imagine, SoftPlotter, Idrisi, AutoCAD, Adobe PhotoShop, Gimp, Corel Draw, Microsoft Office, OpenOffice κλπ.

  • Ο κεντρικός υπολογιστής και το δίκτυο του Ε.Μ.Π. Διαθέσιμο λογισμικό: ArcGIS, Oracle, MATLAB, SAS κλπ.

Όλοι οι φοιτητές, το προσωπικό και οι συνεργάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή του Ε.Μ.Π. Επίσης, όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Ε.Μ.Π.

Τεχνική υποδομή για επιγείους ελέγχους :

1 Φασματοραδιόμετρο GER 1500 με GPS Magellan
2 PDA με ενσωματωμένο GPS και εγκατεστημένο λογισμικό ArcPad 6.1
1 GPS Trimble Scoutmaster
1 Φωτογραφική μηχανή Olympus IS3000
1 Φωτογραφική μηχανή Canon AE-1
1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon D70
1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kodak DC50
2 Video-κάμερες (1 Panassonic VHS και 1 JVC High-8)

Αλλα :

2 Φορητά συστήματα προβολής παρουσιάσεων.
1 Τηλεόραση 25" με VHS video recorder/player, για προβολή εκπαιδευτικού υλικού.
1 Reflection-Transmition Color Densitometer Kodak (model 10-K).
1 Αναλογικός παλμογράφος 20MHz (dual channel).


SearchNTUA