Προμηθέας Πυρφόρος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής
----------------------

Έρευνα

Το εργαστήριο μας έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα  στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Ερευνητικά προγράμματα

Παρουσιάσεις

Ατομικές παρουσιάσεις

Μιχαήλ Σακελλαρίου, ερευνητικές δραστηριότητες
Στέφανος Κοζάνης, ερευνητικές δραστηριότητες

----------------------
<<<Στην ιστοσελίδα του Εργαστήριου
Στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Τ.Μ.>>>