1Ο  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 

ΜΕΡΙΚΑ ΜΗ - ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

Σακελλαρίου Μ. και Στ. Κοζάνης
Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Το εργαστήριο μας παρουσίασε 3 βασικά ερευνητικά πεδία με τα οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια. Τα θέματα ήταν:

Η γεωμετρία των κλαστικών (Fractal Geometry)
Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων
Η μέθοδος των καυστικών

<<< Εργαστήριο Δομικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων <<<