Η Γεωμετρία των Κλαστικών (Fractal Geometry)

Ποσοτικοποίηση της τραχύτητας των επιφανειών των ασυνεχειών των βράχων.
Επιρροή διατμητικής αντοχής και διαπερατότητας της βραχομάζας.

 

Διερεύνηση του κλασματικού χαρακτήρα.
Τα ίχνη των ασυνεχειών συμπεριφέρονται ως κλασματικά σύνολα με νόμο αυτο-ομοπαραλληλίας.
Οι επιφάνειες των ασυνεχειών συμπεριφέρονται ως κλασματικά σύνολα με νόμο αυτο-ομοιότητας.

 

<<< Προηγούμενη σελίδα <<<

>>> Επόμενη σελίδα >>>