ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ

  9ου Εξαμήνου, ακ.έτος 2006-2007

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Θέμα Α  l  Θέμα Β l  Διδάσκοντες l  Ανακοινώσεις


Eφαρμογες ανωτερης και δορυφορικης γεωδαισιας
9ο Εξάμηνο Ακαδημαικό έτος 2006 - 2007

Οι Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας είναι μάθημα - θέμα και διδάσκεται στο9ο εξάμηνο της ΣΑΤΜ. Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσει τις μέχρι τώρα γνώσεις, που έχουν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές, αλλά και να τις εμπλουτίσει με πρόσθετες πληροφορίες, που απαιτούν οι σύγχρονες νέες τεχνολογίες, για την επίλυση γεωδαιτικών προβλημάτων.
Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, για να υπάρξει κατά το δυνατόν αρτιότερη ενημέρωση, σε προβλήματα που σχετίζονται πια, σήμερα,  με τις σημερινές επαγγελματικές ανάγκες του απόφοιτου της σχολής. Παρ΄ όλα αυτά ο χαρακτήρας του μαθήματος παραμένει σε σημαντικό βαθμό θεωρητικός, ενώ οι ασκήσεις και  τα προτεινόμενα θέματα έχουν υπολογιστικό χαρακτήρα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τις ακόλουθες γνωστικές ενότητες:

 Η ανάπτυξη ορισμένων από τις παραπάνω ενότητες εξαρτάται από την επιλογή των θεμάτων που εκπονούνται από τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές του μαθήματος. Ωστόσο, θεωρείται αναγκαία η συστηματική ανάπτυξη των ενοτήτων που αναφέρονται στα Συστήματα Αvαφoράς και τις Απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και στους Μετασχηματισμoύς των συστημάτων:

Στον θεωρητικό  τομέα θα γίνεται συζήτηση για τα προγραμματισμένα θέματα,  με έμφαση στο διάλογο, που θα επιδιωχθεί  να αναπτυχθεί στη διάρκεια των μαθημάτων.
Για κάθε μια από τις θεματικές ενότητες που θα αναπτύσσονται θα ακολουθεί επίλυση αντίστοιχων ασκήσεων. Το βασικό, όμως αντικείμενο του μαθήματος είναι ένα θέμα, το οποίο θα εκπονηθεί από κάθε φοιτητή. Το θέμα θα επιλεγεί από τις κατηγορίες:

Όλα τα θέματα απαιτούν εργασία γραφείου και βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Για λόγους οργανωτικούς, που αφορούν κυρίως στη συζήτηση με τους υπεύθυνους για τυχόν απορίες, συνιστάται τα θέματα να δουλεύονται στις προγραμματισμένες ώρες του μαθήματος. Για την εκπόνησή τους θα διατεθούν οι τελευταίες 6 εβδομάδες.
Οι ασκήσεις θα παραδίδονται προσωπικά σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και τα θέματα στο τελευταίο μάθημα, όπου θα γίνεται και προφορική εξέταση – συζήτηση από τους επιβλέποντες.

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα προκύπτει από συνυπολογισμό της επίδοσης του θέματος (65%) και το υπόλοιπο (35%) από την συνολική επίδοση και την γραπτή εξέταση.