ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ

  9ου Εξαμήνου, ακ.έτος 2006-2007

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Θέμα Α  l  Θέμα Β l  Διδάσκοντες l  Ανακοινώσεις


Διδάσκοντες:

Χριστιάνα Μητσακάκη Αν. Καθηγήτρια  (Συντονίστρια του μαθήματος)
(Κτ. Λαμπαδαρίου, Γραφείο 120α, τηλ. 210 7722661 email: topocris@central.ntua.gr)

Καλλιόπη Παπαζήση   Καθηγήτρια     
(Κτ. Λαμπαδαρίου, Γραφείο 122, τηλ. 210 7722658, email: topoepy @central.ntua.gr)

Δημήτρης Παραδείσης  Καθηγητής       
(Κτ. Λαμπαδαρίου, Γραφείο 117, τηλ. 210 7722666, email:dempar@central.ntua.gr )

Δημήτρης Δεληκαράγλου Επ.Καθηγητής
(Κτ. Λαμπαδαρίου, Γραφείο 114, τηλ. 210 7722617, email: ddeli@mail.ntua.gr)