ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II

"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π."

Στα πλαίσια των Κατηγοριών Πράξεων
2.2.2.α. "Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών"
2.6.1.ζ. "Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)"


ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης): ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργόπουλος Ανδρέας

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αργιαλάς Δημήτρης, Βεσκούκης Βασίλειος,
Δεληκαράογλου Δημήτρης, Κάβουρας Μαρίνος,
Κονταράτος Μάριος, Κορακίτης Ρωμύλος,
Μαντόγλου Αριστοτέλης, Μπιλλήρης Χαρίλαος,
Σελλής Τίμος, Τσούλος Λύσανδρος

 

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II
"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π."

Αρχική σελίδα
Περιγραφή
Πακέτα Εργασίας
1 2 3 4 5 6 7

Ανακοινώσεις

Μόνο για μέληΕΠΕΑΕΚ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ