Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Ορθοδοξία Αραμπατζή

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 217Α
Τηλέφωνα: 210 772 2740
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: arabatzi@survey.ntua.gr

Θέση:
Λέκτορας

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Ανώτατη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1981)

Διδάκτορας Μηχανικός, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2007)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με Ειδικά Θέματα Υψομετρίας, Κατακόρυφες μικρομετακινήσεις,, Ειδικά δίκτυα Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Τεχνική Γεωδαισία

Ερευνητικά Προγράμματα (2000- σήμερα)
Έλεγχος και Βαθμονομήσεις Γεωδαιτικών Οργάνων (1998-2002)
(βλ. Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.)

Δημοσιεύσεις (2000 - σήμερα)
βλ. Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)