Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Διονύσιος Μπαλοδήμος

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 221
Τηλέφωνα: 210-772 2721, 210-772 2725
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dionbal@central.ntua.gr

Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής (2007-σήμερα)
Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας (1979-2007)
Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" (1997-σήμερα)

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Ανώτατη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1963)
D. Phil. Oxon, University of Oxford, UK (1972),
(Υποτροφία Ακαδημίας Αθηνών, Κληροδότημα Δ. Λαμπαδαρίου, 1970-1972)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2001-2004)
Μέλος του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ (2000-2003)
Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΟΚΧΕ (2003-2004)
Μέλος Συγκλητικών Επιτροπών του Ε.Μ.Π.
Πρόεδρος ΤΑΤΜ, Ε.Μ.Π. (1983-88, 1994-98)
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης του Ε.Μ.Π. (1994-1998)
Πρόεδρος Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους (1991-92)
Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. (1988-91)
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1982-90)
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου της Κρήτης (1986-88)
Μέλος της Επιτροπής του ΔΙΚΑΤΣΑ της σχετικής με θέματα Α.Τ.Μ. (1981, 1987)
Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. (1981-1985)
Μεταδιδακτορική Ερευνα, Smithsonian Astrophysical Observatory, USA (1972)
Επιστημ. Συνεργάτης, Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου Ε.Μ.Π. (1966-70, 1972-76)
Εμισθος Επιμελητής ΕΜΠ ( 1966-1971)
Αμισθος Επιμελητής ΕΜΠ (1964-1966)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με σχετικά με τον εντοπισμό παραμορφώσεων τεχνικών έργων και μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της γης, την βιομηχανική γεωδαισία, την γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων, τις υπόγειες και υποβρύχιες αποτυπώσεις, την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων υψομετρίας ακριβείας, το γεωειδές, και την μετρολογία.

Ερευνητικά Προγράμματα (2000 -σήμερα):
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.
(βλ. Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας)

Δημοσιεύσεις (2000 -σήμερα):
βλ. Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Μέλος Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους (ΓΓΕΚ)
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
Κριτής και Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εκδόσεων του Τ.Ε.Ε., "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"
Μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Επιτροπές και ομάδες εργασίας της Διεθνούς Γεωδαιτικής Ενώσεως (I.A.G.) σε θέματα σχετικά με το γεωειδές, τη γεωδαισία δορυφόρων και των μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της γης.