Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Δημοσθένης Σταθάς

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 224
Τηλέφωνο: 210 772 2738
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: stathas@survey.ntua.gr

Θέση:
Καθηγητής (2007-σήμερα)

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Ανώτατη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1975)
Διδάκτορας Μηχανικός Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1986)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (2002-2007)
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1992-2002)
Λέκτορας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (1998-1992)
Μελετητής του Δημοσίου Β' τάξης σε μελέτες Τοπογραφίας και Α' τάξης σε μελέτες Συγκοινωνιακών έργων (1980-1988)
Μελετητής ΕΠΑ για τη σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων (1983-1987)
Μελετητής αρχαιολογικών και τοπογραφικών αποτυπώσεων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με όργανα νέας τεχνολογίας, θέματα Μετρολογίας, Βιομηχανική Γεωδαισία, Μελέτης κινηματικής συμπεριφοράς κατασκευών.

Ερευνητικά Προγράμματα (2000 -σήμερα)

- Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον έλεγχο των παραμορφώσεων των σιδηροτροχιών των γερανών και των καναλιών παροχής ρεύματος στους γερανούς των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 (1999) ( Επιστημονικός Υπεύθυνος)
- Συμμετοχή και ευθύνη σε Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.

Δημοσιεύσεις (2000- σήμερα)
βλ. Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)