ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Karras G.
Τελευταία ενημέρωση 16/12/2019

Καρράς Γιώργος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
τηλ. 210 7722685, fax: 210 7722677
e-mail: gkarras@central.ntua.gr

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

FAUCCAL
Λογισμικό Ελεύθερου Κώδικα σε Matlab
για την Αυτόματη Βαθμονόμηση Ψηφιακών Μηχανών

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ