Pyrforos - Πυρφόρος

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής

Laboratory of Structural Mechanics - Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής
---------

Εκπαιδευτικό Λογισμικό κατασκευασμένο από το Εργαστήριο μας

Title / Τίτλος
Περιγραφή
Download / Web Page
Stress Transform
Το «Stress Transform» είναι μία εφαρμογή για Windows για τον υπολογισμό των κύριων τάσεων στον χώρο, γραφική απεικόνιση των τάσεων και υπολογισμό των τάσεων στο επίπεδο μίας διάκλασης (ασυνέχειας).
Stress Transform Web Page
Mohr
Το «Mohr» είναι μία εφαρμογή Windows για την σχεδίαση κύκλων Mohr επιτρέποντας τον μετασχηματισμό τάσεων στο επίπεδο.
Mohr Web Page
RockFall
Το «Rockfall» είναι μία εφαρμογή Windows που επιτρέπει την κινηματική προσομοίωση καταπτώσεων βραχοτεμαχίων σε δισδιάστατο χώρο (θεωρώντας επίπεδη τομή ενός πρανούς).
Rockfall Web Page
Stereographic projection
Η «Στερεογραφική προβολή» είναι μία εφαρμογή  Windows για τον σχεδιασμό των επιπέδων των Ασυνεχειών Βράχου χρησιμοποιώντας την Στερεογραφική Προβολή.
Stereographic projection Web Page
GEOMECAL
Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και κάποιες εφαρμογές web.
GEOMECAL Web Page
RockFall for MS-DOS
Μία παλαιότερη εφαρμογή «Rockfall»
Download Rockfall DOS
StressAddition, Kirsch Excel files
Δύο φύλλα Excel για: 1. πρόσθεση τάσεων στο επίπεδο 2. υπολογισμό τάσεων και μετατοπίσεων γύρω από ένα κυκλικό άνοιγμα.
Download StressAddition,
Download Kirsch
Mohr Coulomb Parameters Excel file
Ένα φύλλο Excel για τον υπολογισμό των παραμέτρων Mohr-Coulomb (φ, c) χρησιμοποιώντας την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων.
Download Mohr Coulomb Parameters
Layered Tunnel Excel File
Ένα φύλλο Excel για τον υπολογισμό της τάσης στην οροφή και στα τοιχώματα μίας ελλειπτικής σήραγγας, διανοιγμένη σε ένα ανισοτροπικό μέσον.
Download Layered Tunnel
Classification of Soils - Grain Size graph Excel Files
Ένα φύλλο Excel για την ταξινόμηση ενός εδαφικού δείγματος σύμφωνα με τους κανονισμους ASTM, ένα φύλλο Excel για την σχεδίαση της κοκκομετρικής καμπύλης.
Download Classification of Soils, Download GrainSizeGraph
Hemispherical Matlab Application
Μία εφαρμογή για το Matlab για την σχεδίαση ημισφαιρικών προβολών επιπέδων (όπως για ασυνέχειες βράχου).
Download Matlab Application (*.m),
  Οδηγίες χρήσεως [PDF]

(c) Δικαιώματα για την παρούσα ιστοσελίδα και των παραπάνω εφαρμογών:

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής

(c) 2004-2007