ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EARSeL

Διεύθυνση
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Σχολή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου
Tηλ: +30-210-7722595, 7722596, Fax: +30-210-7722594
e-mail: rslab@survey.ntua.gr ή naturesl@central.ntua.gr
 

Ενημερωθείτε επίσης για

το Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
και
το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Νέο! Επίκαιρα κείμενα για το Πανεπιστήμιο από τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ.Ρόκο

 

Διευθυντής :
Καθηγητής, Δ. Αργιαλάς, PhD
Μέλη Δ.Ε.Π. :
Καθηγητής, Δ. Αργιαλάς, PhD    (τηλ. 210-7722595)
Επίκουρος Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ. Β. Καραθανάση    (τηλ. 210-7722695)
Ομότιμος Καθηγητής, Δρ. Μηχ. Δ. Ρόκος    (τηλ. 210-7722593)

Μέλη Ε.E.ΔΙ.Π. :
Β. Ανδρώνης    (τηλ. 210-7722598)
K. Βασίλη-Βασιλείου    (τηλ. 210-7722769)
Χ. Ιωσηφίδης    (τηλ. 210-7722606)
Δρ. Π. Κολοκούσης    (τηλ. 210-7722599)
Μέλη Ε.ΤΕ.Π. :
M. Αντεπλή    (τηλ. 210-7722596)
Ι.Δ.Α.Χ. :
Στ. Κουμαντάκη    (τηλ. 210-7722776)
Ερευνητές :
Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί :
Β. Ανδρώνης
Χ. Ανδρέου
Α. Αργυρίδης
K. Βασίλη-Βασιλείου
M. Dabboor
Σ. Ιωαννίδου
Χ. Ιωσηφίδης
Δρ. Κ. Καράντζαλος
Δρ. Π. Κολοκούσης
Δρ. Ρ. Μαυραντζά
Δ. Συκάς
Α. Τζώτσος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός :
A. Σακελλάρη
Περιβαλλοντολόγος :
Δρ. Κ. Τοπουζέλης
Γεωλόγος :
Δρ. E. Γαλανού
Αρχαιολόγος :
A. Χρόνη
 
SearchNTUA.gif (491 bytes)
Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2007 (Π. Κολοκούσης)