Κωδικός αριθμός 6414

 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

Διδάσκεται σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ".

 

Περιεχόμενο


Γενική θεώρηση. Εισαγωγή στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ορισμοί - Στρατηγική και Επιχειρησιακή Διαχείριση - Ωφέλεια από υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης - Βασικοί κανόνες - Περιορισμοί - Ολοκλήρωση ως προς τους άλλους τομείς). Διαστάσεις της ζήτησης και της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων (Ποιότητα, Βαθμός αξιοπιστίας, ελαστικότητα, αστάθεια και επικινδυνότητα στη σχέση ζήτησης και διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων). Ανάπτυξη Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους (Αναπτυξιακοί στόχοι - Πολιτική για τις χρήσεις νερού - Πολιτική για την προστασία των πόρων - Πολιτική για το περιβάλλον στον Αγροτικό και Αστικό χώρο - Οικονομική και Κοινωνική προσέγγιση - Χρήσεις Γης και Υδατικοί Πόροι - Ανθρώπινος παράγοντας - Διαδικασία Διαμόρφωσης Στρατηγικής). Τεχνικές Διαχείρισης (Στοιχεία Μαθηματικού Προγραμματισμού - Πολυκριτηριακή ανάλυση κλπ). Γενικό Εθνικό Σχέδιο για ορθολογική διαχείριση (Δεδομένα - Κριτήρια - Επίπεδο ανάλυσης - Μεθοδολογία - Πρόταση υλοποίησης - Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη - Θεσμικό πλαίσιο). Ολοκληρωμένη προσέγγιση με βάση τη λεκάνη απορροής. Ανάλυση της ζήτησης ανά χρήση (Γεωργία- Τουρισμός - Βιομηχανία- Αστική χρήση κλπ). Εκτίμηση Επιφανειακού και Υπόγειου υδατικού δυναμικού. Ορθολογική αντιμετώπιση Ακραίων Γεγονότων (Πλημμύρες - Ξηρασίες). Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λεκάνης απορροής.

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Γ. Τσακίρης
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Ι. Ναλμπάντης,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή