Μαθήματα 1ης Κατεύθυνσης
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού διδάσκονται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα διδάσκονται εφ' όσον επιλεγούν από 6 τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   


 

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

6401

Eισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

6402

Mέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος

6403

Ρύπανση Περιβάλλοντος

6404

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβάλλον

6433

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

   

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

6405

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος

6406

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του σχεδιασμού

6407

Μεθοδολογίες Αναπτυξιακών Σχεδιασμών και Περιβάλλον

6408

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

6413

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων/ Ανακύκλωση

6414

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

6419

Οικονομική του Περιβάλλοντος

6420

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

6421

Καθαρές Τεχνολογίες - Νέα Υλικά και Περιβάλλον

6424

Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης

6429

Σύγχρονοι Τρόποι Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού και του Δομημένου Περιβάλλοντος