Διδάσκοντες

   


 

Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ


Τα παρακάτω μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ έχουν συμμετάσχει ή/και συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των μαθημάτων των Γνωστικών Πεδίων Κορμού και Επιλογής του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" από το 1997 μέχρι σήμερα:


Επ. Καθηγητής Μ. Αναγνωστάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Αργιαλάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Ασημακόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Βλυσίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Ε. Γρηγοροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Λέκτορας Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Μ. Δουφεξοπούλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κασσιός, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Π. Κοσμάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Λεωνίδου, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Α. Μαντόγλου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Γ. Μέντζας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Πολύζος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Ρακόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη , Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Α. Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Τσακίρης, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαλουλάκου - Χριστοδουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Χατζηαργυρίου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ.


Στον σχεδιασμό Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών Μαθημάτων του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" έχουν επίσης συμμετάσχει οι:


Αν. Καθηγητής Ι. Δημητρίου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ε. Ζευγώλης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Κάβουρας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ε. Λόης, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Μ. Μποναζούντας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Α. Νάνου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Ι. Παπαδημητράκης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Παπασπυρίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αν. Καθηγητής Φ. Ρήγας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ε. Ρογδάκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών E.M.Π.

Καθηγητής Μ. Σακελλαρίου, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Στάμου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Τασιός, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Λ. Τσούλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Γ. Χριστοδούλου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

 

Προσκεκλημένοι Καθηγητές


Καθηγητής Δ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Α. Λαγόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ε. Καψωμένος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επισκέπτης Καθηγητής Χρ. Κορωναίος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ομ. Καθηγητής Ι. Κουμαντάκης, ΕΜΠ

Αν. Καθηγήτρια Α. Λυδάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Καθηγητής Ι. Μπαντέκας, ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Ε. Μπιτσάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγητής Π. Νούτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγητής Ευθ. Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγητής Ι. Παπακώστας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Professor M. Petrou, University of Surrey

Επ. Καθηγήτρια Μ. Πουρνάρη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγήτρια Β. Ρόκου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγητής Ι. Σαμαράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομ. Καθηγητής Θ. Π. Τάσιος, ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Π. Τσάρτας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθηγητής Κ. Τσουκαλάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Προσκεκλημένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Συνεργάτες Διδασκαλίας


Γ. Βαβίζος, Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Ι. Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ

Γ. Γκόρτσος, Πολεοδόμος, Ερευνητής ΕΚΚΕ

Δρ. Μηχ. Χ. Δούκας

Χρ. Ζαμπέλης, Διευθυντής Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ

Φ. Καμούτση, Πολεοδόμος, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ

Δρ. Ε. Καπετάνιος

Δρ. Μηχ. Ε. Κάρκα

Γ. Κωνσταντινόπουλος, Νομικός

Σ. Μαρκοπούλου, Τμηματάρχης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ

Δρ. Μηχ. Σ. Μοιρασγεντής

Δρ. Μηχ. Ε. Παγουρτζή

Α. Παπαδάκης, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Δρ. Μηχ. Α. Παπαδόπουλος

Μ. Πέππα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δρ. Μηχ. K. Σαπουντζάκη

Δρ. Μ. Τερδήμου

Γ. Τσεκούρας, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Δ. Τσίρος, Περιβαλλοντολόγος

Δρ. Μηχ. Δ. Φάττα

Δρ. Μηχ. Θ. Χατζηχρήστος

 

Συνεργάτες Ασκήσεων


Ν. Ανδρουλακάκης
, Υποψήφιος Δρ. Μηχανικός

Β. Ανδρώνης, Υποψήφιος Δρ. Μηχανικός

Χ. Βαγγέλης, Υποψήφιος Δρ. Μηχανικός

Δρ. Μηχ. Κ. Βαλεριάνου

Δρ. Ε. Γαλανού

Σ. Γιαννακοπούλου, Υποψήφια Δρ. Μηχανικός

Γ. Γραικούσης, Υποψήφιος Δρ. Μηχανικός

Α. Δάρρα, Υποψήφια Δρ. Μηχανικός

Α. Ζερβάκου, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ν. Κατσουλάκος, Υποψήφιος Δρ. Μηχανικός

Δρ. Μηχ. Π. Κολοκούσης

Μ. Λάμπρου, Υποψήφια Δρ. Μηχανικός

Μ. Mάρκου, Υποψήφια Διδάκτωρ

Δρ. Μ. Πηγάκη

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2009