Μαθήματα 2ης Κατεύθυνσης "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"

   


 

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

6451

Eισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

6452

Mέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος

6454

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον

6459

Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών

6464

Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

 

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

6455

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

6456

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος

6457

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών

6463

Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών

6467

Κτηματολόγιο, Πολιτική και Χρήσεις Γης