Κείμενα για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

   


 

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Από τις Θεωρίες στην Πράξη
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Παρουσιάστηκε στο συνέδριο HELECO 2005 του ΤΕΕ.

 

Από τη "Βιώσιμη ή Αειφόρο"
στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Προς μια Ανάπτυξη με Πυξίδα την Ποιότητα (pdf)

Κ. Καγκαράκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
Για έναν Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Αρχείο Μνημείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (pdf)

Δ. Βλάχος, Καθηγητής ΑΠΘ

Η Έννοια της Προόδου:
Η Αστική και η Μαρξιστική Αντίληψη
(pdf)

Ε. Μπιτσάκης , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γνωσιακές Επιστήμες και Διεπιστημονικότητα (pdf)

Μ. Πουρνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Διεπιστημονικότητα στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής
και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Η Ταύτιση του Κάλλους με το Αγαθό στην Ελληνική Λογοτεχνία.
Ένας Πολιτισμικός Κώδικας
(pdf)

Ερ. Καψωμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεμελιώδεις Προϋποθέσεις για ένα Σχέδιο Αξιοβίωτης
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η Περίπτωση μιας Ελληνικής
Περιφέρειας. Από τη Θεωρία στην Πράξη
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Για μια Σημειωτική της Νεοελληνικής Κουλτούρας (pdf)

Ερ. Καψωμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Πολιτισμική Διάσταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Σκέψεις για την Ανάγκη Επαναπροσδιορισμού της Έννοιας
της Ανάπτυξης και της Προόδου από τη Σκοπιά της Φιλοσοφίας
και της Κοινωνικής Οικολογίας
(pdf)

Ευθ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την "Ανάπτυξη" (pdf)

Κ. Τσουκαλάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός και Τεχνολογία:
Προβλήματα Αξιολογίας της Ανάπτυξης
(pdf)

Θ. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Για ποια "Ανάπτυξη"; (pdf)

Π. Νούτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση.
Μια Απόπειρα Ολοκληρωμένης Θεώρησης, Προσέγγισης
και Ανάλυσης των Πολυδιάστατων Σχέσεων, Αλληλεξαρτήσεων
και Αλληλεπιδράσεών τους στα Επίπεδα της Πολιτικής
και της Κοινωνίας
(pdf)

Δ. Ρόκος, Καθηγητής ΕΜΠ

 

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ανάπτυξης.
Η Περίπτωση των ΓΣΠ
(pdf)

Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ

Το Σύνδρομο NIMBY και η Χαμένη Τιμή της Ελληνικής Πολιτείας... (pdf)

Δ. Καλιαμπάκος , Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

 

Το Νερό στον 21ο Αιώνας. Υπάρχει Ελπίς; (pdf)

Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2007