Κωδικός αριθμός 6454

 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
και Ορεινό Περιβάλλον

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Το μάθημα περιέχει τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή. Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εισαγωγή χωρικών δεδομένων. Διαχείριση χωρικών δεδομένων. Ανάλυση χώρου και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ανάλυση σημειακών προτύπων. Ανάλυση γραμμικών προτύπων. Ανάλυση επιφανειακών προτύπων. Δημιουργία χαρτών. Βασικές χαρτογραφικές έννοιες. Χαρτογραφικές απεικονίσεις. Παρουσίαση εργασιών. Συμπεράσματα.

Για όλες τις ενότητες απαιτείται εφαρμογή η οποία θα εστιάζεται στις ορεινές περιοχές.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων


Δρ. Μ. Πηγάκη

Δρ. Μηχ. Θ. Χατζηχρήστος

 

Γνωστικό πεδίο


Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Κεφάλαιο 1 "Εισαγωγή" (pps)

Κεφάλαιο 2 "Ανάλυση Χώρου " (pps)

Κεφάλαιο 3 "Βασικές Έννοιες των ΓΣΠ" (pps)

Κεφάλαιο 4 "Από την Πραγματικότητα στα ΓΣΠ " (pps)

Κεφάλαιο 5 "Καθορισμός του Προβλήματος " (pps)

Κεφάλαιο 6 "Είσοδος: Εισαγωγικών και Χωρικών Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 7 "Διαχείριση: Βάσεις Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 8 "Ανάλυση: ΓΣΠ και Ανάλυση Χώρου" (pps)

Κεφάλαιο 9 "Έξοδος: Χαρτογραφική Απόδοση" (pps)