Κωδικός αριθμός 6457

 

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Χώρος - Κοινωνία, ανάπτυξη και περιβάλλον: Θεωρία και Πρακτική.

Χώρος - Κοινωνία - Περιβάλλον των ορεινών περιοχών: Εννοιολογικά ζητήματα, ζητήματα μεθοδολογίας και πρακτικής. Αναπτυξιακές επιλογές και χωρική διάρθρωση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ρύθμιση του χώρου και περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Ερμηνευτικά πλαίσια. Νέες στρατηγικές ρύθμισης. Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία χωρικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε θεωρία, workshops και παρουσιάσεις σπουδαστικών εργασιών.

 

Διδάσκουσα/συντονίστρια


Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου,
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου,
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή