Κωδικός αριθμός 6459

 

Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Τι είναι Ορεινές Περιοχές; Βασικοί ορισμοί, μορφολογικά χαρακτηριστικά - Γιατί τα βουνά είναι σημαντικά; (Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια, Βιοποικιλότητα, Πολιτισμικό Απόθεμα) - Γεωτεκτονική και Ορογένεση - Βουνά και Kλίμα - Οι σημαντικότεροι ορεινοί όγκοι του κόσμου - Η Oρεινή Ελλάδα: α. Κύριοι ορεινοί όγκοι β. Χλωρίδα και Πανίδα γ. Ιστορικοκοινωνική εξέλιξη δ. Ορεινοί Πολιτισμοί - Η σύγχρονη Oρεινή Ελλάδα: Δυνατότητες και Προβλήματα - Πολιτικές για τις Ορεινές Περιοχές (Οργανισμοί, Νομοθεσία, Αναπτυξιακά Σχέδια: Διεθνής και Ελληνική εμπειρία).

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων


Υπ. Δρ. Μηχ. Σ. Γιαννακοπούλου

Υπ. Δρ. Μηχ. Ν. Κατσουλάκος

 

Γνωστικό πεδίο


Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή