Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

Διδάσκονται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

   


 

Χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος

6401

Eισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

6402

Mέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος

6403

Ρύπανση Περιβάλλοντος

6404

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβάλλον

6433

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 

Εαρινή εκπαιδευτική περίοδος

6405

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος

6406

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού

6407

Μεθοδολογίες Αναπτυξιακών Σχεδιασμών και Περιβάλλον

6408

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων